مسلط بر PHP , Java , Python

داده پردازی پاسارگاد اردیبهشت 1392 - دی 1393 ( 1 سال )

برنامه نویس


مرکز هنرهای رقومی بسیج خرداد 1393 - آذر 1393 ( کمتر از یک سال )

برنامه نویس


ناجی سایبر اردیبهشت 1395 - فروردین 1400 ( 4 سال )

برنامه نویس


جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : مجرد