جیلی کیو
توسط alipanzer در تاریخ 23 مرداد 98
جیلی کیو
این برنامه با هدف بالا بردن سطح آگاهی مردم طراحی شده است و برای بهبود عملکرد و بهره وری بیشتر کاربر این برنامه تحت وب نوشته شده است. سودآوری این برنامه در هنگام خرید جون توسط کاربر تامین میشود. پس از هر مرحله جوایز آن شب بین برندگان تقسیم میشود و پس از رسیدن موجودی کاربر به حد مورد نظر امکان تصویه ی حساب برای او فعال شده و کاربر میتواند مبلغ هدیه ی خود را برای برداشت طلب کند تا به حساب وی واریز شود‌
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
جیلی کیو
توسط alipanzer در تاریخ 23 مرداد 1398
این برنامه با هدف بالا بردن سطح آگاهی مردم طراحی شده است و برای بهبود عملکرد و بهره وری بیشتر کاربر این برنامه تحت وب نوشته شده است. سودآوری این برنامه در هنگام خرید جون توسط کاربر تامین میشود. پس از هر مرحله جوایز آن شب بین برندگان تقسیم میشود و پس از رسیدن موجودی کاربر به حد مورد نظر امکان تصویه ی حساب برای او فعال شده و کاربر میتواند مبلغ هدیه ی خود را برای برداشت طلب کند تا به حساب وی واریز شود‌
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
12
دنبال کنید