زیباسازی سایت میلاندو بر اساس نمونه
توسط alivez در تاریخ 12 بهمن 99
زیباسازی سایت میلاندو بر اساس نمونه
سایت تماما با استفاده از کدهای CSS مانند نمونه طراحی شده.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
زیباسازی سایت میلاندو بر اساس نمونه
توسط alivez در تاریخ 12 بهمن 1399
سایت تماما با استفاده از کدهای CSS مانند نمونه طراحی شده.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
22
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر alivez