طراحی گرافیک صفحه اصلی سایت الماس کارت
توسط alivez در تاریخ 15 بهمن 99
طراحی گرافیک صفحه اصلی سایت الماس کارت
استفاده از 95 درصد CSS خالص سبک با سرعت لود بالا و سئو دوستانه
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی گرافیک صفحه اصلی سایت الماس کارت
توسط alivez در تاریخ 15 بهمن 1399
استفاده از 95 درصد CSS خالص سبک با سرعت لود بالا و سئو دوستانه
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
22
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر alivez