ساخت منو مانند سایت کتاب اول ( avval.ir )
توسط alivez در تاریخ 21 بهمن 99
ساخت منو مانند سایت کتاب اول ( avval.ir )
این منو با استفاده از افزونه UberMenu ایجاد شده و سپس با استفاده از کد CSS مشابه نمونه طراحی شده.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ساخت منو مانند سایت کتاب اول ( avval.ir )
توسط alivez در تاریخ 21 بهمن 1399
این منو با استفاده از افزونه UberMenu ایجاد شده و سپس با استفاده از کد CSS مشابه نمونه طراحی شده.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
26
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر alivez