خواندن اطلاعات از ftp با Excel Power Query
توسط aminchegeni در تاریخ 11 مرداد 99
خواندن اطلاعات از ftp با Excel Power Query
ویژگی این روش مدیریت گذرواژه و نام کاربری جهت اتصال به سرور در قالب خواند از سلول های Excel در قالب M Language بود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
خواندن اطلاعات از ftp با Excel Power Query
توسط aminchegeni در تاریخ 11 مرداد 1399
ویژگی این روش مدیریت گذرواژه و نام کاربری جهت اتصال به سرور در قالب خواند از سلول های Excel در قالب M Language بود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
74
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر aminchegeni