مدیریت نیوک
توسط aminghaninia در تاریخ 03 مرداد 97
مدیریت  نیوک
مدیریت حرفه ای کاربران . دسترسی ها . برچسب ها . زمینه های دلخواه . نقش های کاربری . گالری تصاویر یه مدیریت محتوا کوچک که با mvc خام زده شده سرعت بالا و ui متریال . حداقل امکانات مورد نیاز برای ساخت یه سیستم مدیریت محتوا
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
مدیریت نیوک
توسط aminghaninia در تاریخ 03 مرداد 1397
مدیریت حرفه ای کاربران . دسترسی ها . برچسب ها . زمینه های دلخواه . نقش های کاربری . گالری تصاویر یه مدیریت محتوا کوچک که با mvc خام زده شده سرعت بالا و ui متریال . حداقل امکانات مورد نیاز برای ساخت یه سیستم مدیریت محتوا
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
206
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر aminghaninia