مدیریت کاربران گروه تلگرام | شیلد
توسط aminghaninia در تاریخ 28 مرداد 97
مدیریت کاربران گروه تلگرام | شیلد
دغدغه اصلی گروه های حرفه ای مدیریت آن گروه است و کسانی که قابل اطمینان باشند تا آن گروه را مدیریت کنند شما میتوانید مدیریت گروه هایتان را با این داشبورد انجام دهید و محدودیت ها و فیلتر ها برای گروه خود پیاده نمایید داشبورد “shield” به عنوان اولین داشبورد مدیریت گروه تلگرام عرضه شده است و کارهای مدیر برای مدیریت گروه ها را انجام میدهد .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
مدیریت کاربران گروه تلگرام | شیلد
توسط aminghaninia در تاریخ 28 مرداد 1397
دغدغه اصلی گروه های حرفه ای مدیریت آن گروه است و کسانی که قابل اطمینان باشند تا آن گروه را مدیریت کنند شما میتوانید مدیریت گروه هایتان را با این داشبورد انجام دهید و محدودیت ها و فیلتر ها برای گروه خود پیاده نمایید داشبورد “shield” به عنوان اولین داشبورد مدیریت گروه تلگرام عرضه شده است و کارهای مدیر برای مدیریت گروه ها را انجام میدهد .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
280
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر aminghaninia