aminyavari
 • Iran
 • عضویت از : 15 خرداد 1398 آخرین فعالیت : مدتی پیش

4

پروژه ایجاد کرده
 • {{{ item.description | truncate 25 }}}
  {{ trans[feature.title] }}
  {{ skill.title }}
  پیشنهاد شما:
  0 پیشنهاد
 • سلام برای یک وبسایت ، احتیاج به انجام یک سری تغییرات داریم که...
  بودجه:
  3 پیشنهاد
  27 آبان 1398
 • پروژه مورد نظر عبارت است از ترجمه ی ۲۳ صفحه متن بسیار روان و  قابل...
  بودجه:
  18 پیشنهاد
  05 تیر 1398
 • درنظر داریم سایت فعال و طراحی شده  را در قالب ورد پرس اجرا کنیم.
  بودجه:
  1 پیشنهاد
  05 تیر 1398
 • درنظر داریم سایت فعال و طراحی شده با اسکوراسپیس را در قالب ورد پرس...
  بودجه:
  5 پیشنهاد
  30 خرداد 1398