طراح گرافیک

فریلنسر آذر 1398 - آذر 1401 ( 3 سال )

راست

طراحی با بیش از ۳سال به صورت حرفه ای طراح گرافیک


سن۱۵

تیز هوشان

آذر 1393 - آذر 1401 ( 8 سال )


پروژه از طراحی گرافیک

جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : مجرد

هنوز پروژه‌ای در پونیشا انجام نشده است