amirgraphic66
  • Iran
  • عضویت از : 22 اسفند 1398 آخرین فعالیت : مدتی پیش
گرافیست - موشن گرافیست و تدوینگر

گرافیست - موشن گرافیست و تدوینگر

  • بسیار فردی متعهد به کار و بسیار فردی اخلاقی هستند و امیدوارم در پروزه های بعدی از ایشون استفاده کنم
    04 فروردین 1399