عکاسی تبلیغاتی
توسط amirhoseinghanavati در تاریخ 12 مرداد 99
عکاسی تبلیغاتی
عکاسی تبلیغاتی و طراحی گرافیکی ( نمونه عکس تبلیغاتی مجلات مُد و پوشاک )
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
عکاسی تبلیغاتی
توسط amirhoseinghanavati در تاریخ 12 مرداد 1399
عکاسی تبلیغاتی و طراحی گرافیکی ( نمونه عکس تبلیغاتی مجلات مُد و پوشاک )
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
0
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر amirhoseinghanavati