تایپیست و ویراستار

جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : مجرد