طراحی صفحه Smart Home شرکت ویرارایان
توسط amirmasoudborqei در تاریخ 17 خرداد 98
طراحی صفحه Smart Home شرکت ویرارایان
تعدادی از صفحات وبسایت را از نو طراحی کردیم. این طراحی، صفحه خانه هوشمند می باشد که کاملا مطابق با رنگ سازمانی شرکت انجام شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی صفحه Smart Home شرکت ویرارایان
توسط amirmasoudborqei در تاریخ 17 خرداد 1398
تعدادی از صفحات وبسایت را از نو طراحی کردیم. این طراحی، صفحه خانه هوشمند می باشد که کاملا مطابق با رنگ سازمانی شرکت انجام شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
18
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر amirmasoudborqei