Iran
آخرین فعالیت : امروز

1

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر فریلنسر درباره من
  • کارآفرینی با اخلاق و دارای رفتار حرفه ای از همکاری با ایشون خرسندیم
    فریلنسر, فروردین 1396

0

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت معمولی
    عضویت معمولی
    اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    08 آبان 1391