طراحی اتاق ضبط صدا
توسط anvary در تاریخ 04 مهر 97
طراحی اتاق ضبط صدا
این طرح پیشنهادی اتاقک آکوستیک با جزییات اجرایی برای دفتر مرکزی دانشگاه فرهنگیان طراحی شده است. توجه به جزییات و از بین بردن نوفه بیرون با قرار دادن فضاهای فیلتر شده قبل از استودیو از ملزومات این طرح بوده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی اتاق ضبط صدا
توسط anvary در تاریخ 04 مهر 1397
این طرح پیشنهادی اتاقک آکوستیک با جزییات اجرایی برای دفتر مرکزی دانشگاه فرهنگیان طراحی شده است. توجه به جزییات و از بین بردن نوفه بیرون با قرار دادن فضاهای فیلتر شده قبل از استودیو از ملزومات این طرح بوده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
269
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر anvary