پورتال حسابداری و انبارداری پیشرفته
توسط arash501 در تاریخ 10 بهمن 93
پورتال حسابداری و انبارداری پیشرفته
یک سیستم حسابداری و انبارداری کامل امکانات : ثبت خرید و فروش - ثبت پرداخت ها و دریافت ها به ازای هر خرید یا فروش - مدیریت انبار های نامحدود و ورود و خروج کالا از انبار و موجودی کلی و جزیی انبار ها به تفکیک کالا به ازای هر انبار یا کل انبار ها - محاسبه سود و زیان شرکت در هر بازه زمانی - گزارشات کامل و مفید از بدهکاری و بستانکاری ها کلی و جزیی به ازای شرکت های خریدار یا فروشنده با به ازای کالا ها - قابلیت نمایش گزارش های مالی به دلار و درهم و سایر پول ها - کدیریت حرفه ای کاربران با قابلیت تعیین سطح دسترسی هر کاربر ... - کدنویسی شده از پایه با دات 4 با قابلیت هر گونه تغییر یا امکانات درخواستی ...
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پورتال حسابداری و انبارداری پیشرفته
توسط arash501 در تاریخ 10 بهمن 1393
یک سیستم حسابداری و انبارداری کامل امکانات : ثبت خرید و فروش - ثبت پرداخت ها و دریافت ها به ازای هر خرید یا فروش - مدیریت انبار های نامحدود و ورود و خروج کالا از انبار و موجودی کلی و جزیی انبار ها به تفکیک کالا به ازای هر انبار یا کل انبار ها - محاسبه سود و زیان شرکت در هر بازه زمانی - گزارشات کامل و مفید از بدهکاری و بستانکاری ها کلی و جزیی به ازای شرکت های خریدار یا فروشنده با به ازای کالا ها - قابلیت نمایش گزارش های مالی به دلار و درهم و سایر پول ها - کدیریت حرفه ای کاربران با قابلیت تعیین سطح دسترسی هر کاربر ... - کدنویسی شده از پایه با دات 4 با قابلیت هر گونه تغییر یا امکانات درخواستی ...
مهارت های استفاده شده
0
386
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر arash501