سریال the crown
توسط arashsaffar در تاریخ 02 آذر 99
سریال the crown
این سریال در مورد زندگی نامه ی ملکه ی انگلیس، الیزابت دوم از ابتدای به سلطنت رسیدنش تا زمان حال و زندگی نامه خاندان سلطنتی بیریتانیا است. این سریال اکنون در فصل 4ام قراردارد و قرار است تا فصل 6 تمدید شود.پیشنهاد می کنم حتما این سریال را ببینید لحجه: بریتیش سطح سختی:اندکی سخت نوع گویش: اغلب رسمی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
سریال the crown
توسط arashsaffar در تاریخ 02 آذر 1399
این سریال در مورد زندگی نامه ی ملکه ی انگلیس، الیزابت دوم از ابتدای به سلطنت رسیدنش تا زمان حال و زندگی نامه خاندان سلطنتی بیریتانیا است. این سریال اکنون در فصل 4ام قراردارد و قرار است تا فصل 6 تمدید شود.پیشنهاد می کنم حتما این سریال را ببینید لحجه: بریتیش سطح سختی:اندکی سخت نوع گویش: اغلب رسمی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
1
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر arashsaffar