طراحی داخلی- طراحی معماری- طراحی مدرن-طراحی کلینیک
توسط archmahdel در تاریخ 20 فروردین 99
طراحی داخلی- طراحی معماری- طراحی مدرن-طراحی کلینیک
طراحی داخلی با سبک مدرن و کاملا لاکچری که برای اتاق چشم پزشک طراحی و درحال اجرا می باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی داخلی- طراحی معماری- طراحی مدرن-طراحی کلینیک
توسط archmahdel در تاریخ 20 فروردین 1399
طراحی داخلی با سبک مدرن و کاملا لاکچری که برای اتاق چشم پزشک طراحی و درحال اجرا می باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
6
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر archmahdel