نرم افزار مدیریت پارت لیست شرکت ماموت (طراحی و تولید)
توسط arefchegini در تاریخ 22 خرداد 98
 نرم افزار مدیریت پارت لیست شرکت ماموت (طراحی و تولید)
با این نرم افزار شرکت خود را متحول کنید ۱-مدیریت کاربران شرکت ۲-جلو گیری از خطا ها در تولید ۳-عیب یابی قدرتمند ۴-سهولت در کار با نرم افزار ۵-قابلیت استفاده در شبکه برای چندین کاربر ۶-ثبت و تاریخچه پروژه ها و استفاده از پروژه های قدیمی در کار های جدید و دسته بندی دقیق و …
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نرم افزار مدیریت پارت لیست شرکت ماموت (طراحی و تولید)
توسط arefchegini در تاریخ 22 خرداد 1398
با این نرم افزار شرکت خود را متحول کنید ۱-مدیریت کاربران شرکت ۲-جلو گیری از خطا ها در تولید ۳-عیب یابی قدرتمند ۴-سهولت در کار با نرم افزار ۵-قابلیت استفاده در شبکه برای چندین کاربر ۶-ثبت و تاریخچه پروژه ها و استفاده از پروژه های قدیمی در کار های جدید و دسته بندی دقیق و …
مهارت های استفاده شده
0
34
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر arefchegini