طراحی کارت ویزیت : " سفیران خودرو "
توسط ariandesign در تاریخ 26 دی 97
طراحی کارت ویزیت : " سفیران خودرو "
طراحی کارت ویزیت و کارت VIP برای نمایندگی سفیران خودرو که توسط تیم آریان طراحی شده است و مدت زمانی که برای طراحی این طرح در نظر گرفته شده بین سه تا چهار روز بوده و با نظر کارفرما ، رنگ ها انتخاب شده و در طراحی اعمال شده است .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی کارت ویزیت : " سفیران خودرو "
توسط ariandesign در تاریخ 26 دی 1397
طراحی کارت ویزیت و کارت VIP برای نمایندگی سفیران خودرو که توسط تیم آریان طراحی شده است و مدت زمانی که برای طراحی این طرح در نظر گرفته شده بین سه تا چهار روز بوده و با نظر کارفرما ، رنگ ها انتخاب شده و در طراحی اعمال شده است .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
257
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر ariandesign