اینفوگرافیک
توسط b.alizadeh در تاریخ 15 اردیبهشت 97
اینفوگرافیک
در رابطه با بخشهای یک کتاب
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
اینفوگرافیک
توسط b.alizadeh در تاریخ 15 اردیبهشت 1397
در رابطه با بخشهای یک کتاب
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
227
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر b.alizadeh