baharesoltani
  • Iran, Tehran
  • عضویت از : 15 بهمن 1396 آخرین فعالیت : امروز
فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد عکاسی از دانشگاه هنر، فعالیت در زمینه عکاسی تبلیغاتی، صنعتی و تئاتر.

فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد عکاسی از دانشگاه هنر، فعالیت در زمینه عکاسی تبلیغاتی، صنعتی و تئاتر.

خبرگزاری مهر و به طور همزمان پروژه های فریلنس تیر 1391 - خرداد 1399 ( 7 سال )

عکاس


کارشناسی ارشد

دانشگاه هنر

مهر 1394 - بهمن 1395 ( 1 سال )