مهندس برق الکترونیک

مهاران فروردین 1397 - آذر 1398 ( 1 سال )

کارشناس طراحی مهندسی


کارشناسی مهندسی برق

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

فروردین 1392 - شهریور 1396 ( 4 سال )


کارشناسی ارشد سیستم های الکترونیک دیجیتال

دانشگاه شهیدبهشتی

مهر 1396 - آذر 1398 ( 2 سال )


جنسیت : زن

وضعیت تاهل : مجرد

زبان‌های مسلط : English Persian