کارشناس کنترل پروژه

آمودرن آبان 1398 - فروردین 1399 ( کمتر از یک سال )

کارشناس کنترل پروژه


فردافن پارس بهمن 1397 - شهریور 1398 ( کمتر از یک سال )

کارشناس کنترل پروژه


آبزا شمال مهر 1391 - آذر 1392 ( 1 سال )

کارشناس کنترل پروژه


کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

مهر 1393 - اسفند 1395 ( 2 سال )


کارشناسی

تهران جنوب

مهر 1386 - مهر 1390 ( 4 سال )


تاریخ تولد : 23 فروردین 1368

جنسیت : زن

وضعیت تاهل : متاهل

زبان‌های مسلط : English

هنوز پروژه‌ای در پونیشا انجام نشده است