اسکریپت ساخت جلد سه بعدی کتاب
توسط blackswan در تاریخ 30 مهر 98
اسکریپت ساخت جلد سه بعدی کتاب
به سفارش فروشگاه بزرگ قائمیه، این اسکریپت در سال 97 تهیه گردید که توسط اون میتونید یک عکس ورودی را داده و یک عکس سه بعدی کتاب با شادو و سه بعدی و تنظیماتی نظیر افزودن واترمارک فارسی و واترمارک عکسی را بصورت خروجی بگیرید.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
اسکریپت ساخت جلد سه بعدی کتاب
توسط blackswan در تاریخ 30 مهر 1398
به سفارش فروشگاه بزرگ قائمیه، این اسکریپت در سال 97 تهیه گردید که توسط اون میتونید یک عکس ورودی را داده و یک عکس سه بعدی کتاب با شادو و سه بعدی و تنظیماتی نظیر افزودن واترمارک فارسی و واترمارک عکسی را بصورت خروجی بگیرید.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
45
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر blackswan