نرم افزار تنظیم میزان شدت نور صفحه نمایش
توسط blackswan در تاریخ 22 اردیبهشت 97
نرم افزار تنظیم میزان شدت نور صفحه نمایش
همانطور که میدانید ، در سیستم های خانگی بر خلاف لپ تاپ ، نمیتوان میزان شدت نور صفحه را تغییر داد ؛ حال انکه اگر شما نیاز داشته باشید در شب و در تاریکی با کامپیوتر کار کنید ، این نور زیاد به شدت عذاب آور خواهد بود و برای چشمانتان ضرر و خسارات جبران نا پذیری خواهد داشت. البته توسط خود مانیتور میتوان نور را نتظیم کرد ولی دردسر های ان انقدر زیاد است که به امتحانش هم نمیارزد. این نرم افزار در ویندوز اکس پی تا ده به راحتی اجرا میشود و میتوانید توسط یک نوار لغزنده نور را تنظیم کنید.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نرم افزار تنظیم میزان شدت نور صفحه نمایش
توسط blackswan در تاریخ 22 اردیبهشت 1397
همانطور که میدانید ، در سیستم های خانگی بر خلاف لپ تاپ ، نمیتوان میزان شدت نور صفحه را تغییر داد ؛ حال انکه اگر شما نیاز داشته باشید در شب و در تاریکی با کامپیوتر کار کنید ، این نور زیاد به شدت عذاب آور خواهد بود و برای چشمانتان ضرر و خسارات جبران نا پذیری خواهد داشت. البته توسط خود مانیتور میتوان نور را نتظیم کرد ولی دردسر های ان انقدر زیاد است که به امتحانش هم نمیارزد. این نرم افزار در ویندوز اکس پی تا ده به راحتی اجرا میشود و میتوانید توسط یک نوار لغزنده نور را تنظیم کنید.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
145
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر blackswan