نرم افزار مدیریت مرکز تشخیص رنگ خودرو
توسط blackswan در تاریخ 22 اردیبهشت 97
نرم افزار مدیریت مرکز تشخیص رنگ خودرو
این نرم افزار مختص مراکز تشخیص رنگ خودرو میباشد که توسط ان میتوانید به راحتی اطلاعات خودرو را وارد کرده و نتیجه ی کارشناسی رنگ را انتخاب کرده و رسید کارشناسی را چاپ کنید. برخی از قابلیت های این نرم افزار : + نمایش قالب خودرو و مشخص کردن قسمت های مشکل دار + نمایش قالب خودرو با قسمت های مشکل دار در رسید کارشناسی + ثبت رنگ ، مدل خودرو و اپشن کارشناسی ( برای دسترسی سریع ) + ثبت زمان و تاریخ شمسی + پشتیبانی و بازیابی + ذخیره سازی رکورد های قبلی + تعبیه رمز عبور + تعبیه متن پیشفرض کارشناسی + چاپ pdf
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نرم افزار مدیریت مرکز تشخیص رنگ خودرو
توسط blackswan در تاریخ 22 اردیبهشت 1397
این نرم افزار مختص مراکز تشخیص رنگ خودرو میباشد که توسط ان میتوانید به راحتی اطلاعات خودرو را وارد کرده و نتیجه ی کارشناسی رنگ را انتخاب کرده و رسید کارشناسی را چاپ کنید. برخی از قابلیت های این نرم افزار : + نمایش قالب خودرو و مشخص کردن قسمت های مشکل دار + نمایش قالب خودرو با قسمت های مشکل دار در رسید کارشناسی + ثبت رنگ ، مدل خودرو و اپشن کارشناسی ( برای دسترسی سریع ) + ثبت زمان و تاریخ شمسی + پشتیبانی و بازیابی + ذخیره سازی رکورد های قبلی + تعبیه رمز عبور + تعبیه متن پیشفرض کارشناسی + چاپ pdf
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
256
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر blackswan