Iran , Rasht
سادگی شگفت انگیز است... عاشق پاییز و رنگ نارنجی ام...
آخرین فعالیت : دیروز

11

نمونه کار

45

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من
مشاهده بیشتر

2220

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت برنزی
    عضویت برنزی
    اعضای برنزی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت برنزی می‌گیرند و می‌توانند 60 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    16 تیر 1397