طراحی قالب بین المللی وبسایت شرکتی
توسط dariatech در تاریخ 12 دی 97
طراحی قالب بین المللی وبسایت شرکتی
این طراحی با آخرین متد های روز طراحی،دیزاین و کد نویسی شده. HTML5 SCSS Jquery javascrript
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی قالب بین المللی وبسایت شرکتی
توسط dariatech در تاریخ 12 دی 1397
این طراحی با آخرین متد های روز طراحی،دیزاین و کد نویسی شده. HTML5 SCSS Jquery javascrript
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
146
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر dariatech