نرم افزار مدیریت اسناد درون سازمانی داریا
توسط dariatech در تاریخ 13 دی 97
نرم افزار مدیریت اسناد درون سازمانی داریا
این نرم افزار در قالب سیستم عامل اندروید تولید شده و همچنین در حال توسعه برای IOS نیز می باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نرم افزار مدیریت اسناد درون سازمانی داریا
توسط dariatech در تاریخ 13 دی 1397
این نرم افزار در قالب سیستم عامل اندروید تولید شده و همچنین در حال توسعه برای IOS نیز می باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
6
194
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر dariatech