Iran
در تمام موارد ذکر شده مهارتهای منحصر به فرد دارم. در حال حاضر کارفرما هستم تا فریلنسر.
آخرین فعالیت : مدتی پیش

3

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر فریلنسر درباره من
 • همانند پروژه ی قبلی حرفه ای، خوش رفتار و خوش قول بودند.
  فریلنسر, خرداد 1394
 • به طور کلی باحوصله و خوش اخلاق هستند. توضیحات اولیه شان کامل و جامع بوده و در مراحل انجام کار نیز به خوبی با فریلنسر همراهی می کنند.
  فریلنسر, شهریور 1393
 • ایشان پروژه را با جزییات و راهنمایی های لازم بیان نمودند و در پرداخت نیز خوش قول بودند.
  فریلنسر, اردیبهشت 1393

0

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
 • عضویت معمولی
  عضویت معمولی
  اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
  01 آذر 1394