elhamz
  • Iran, Mashhad
  • عضویت از : 24 دی 1397 آخرین فعالیت : شنبه
دانشجوی دکترای ریاضیات کاربردی، گرایش کنترل

دانشجوی دکترای ریاضیات کاربردی، گرایش کنترل

  • ایشان به موضوع بسیار مسلط بودند و خیلی زود پروژه را با کیفیت عالی انجام دادند و علاوه بر تخصص لازم, ایشون خیلی باشخصیت بودند و در صورت انجام کار مجدد حتما ایشان را در نظر دارم.
    02 بهمن 1397