اپلیکیشن زنبور
توسط emadakhtari در تاریخ 16 آذر 98
اپلیکیشن زنبور
وب سایت،بک اند،cms اختصاصی تولید محتوا،api وب سرویس این پروژه به طور کامل اینجانب انجام داده ام.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
اپلیکیشن زنبور
توسط emadakhtari در تاریخ 16 آذر 1398
وب سایت،بک اند،cms اختصاصی تولید محتوا،api وب سرویس این پروژه به طور کامل اینجانب انجام داده ام.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
14
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر emadakhtari