فروشگاه b2b علاءالدین
توسط emadakhtari در تاریخ 20 آذر 98
فروشگاه b2b علاءالدین
- فروشگاه اینترنیتی بی تو بی به صورت کانتینری - قابلیت محاصبه آنی اندازه و وزن کالا برای هر کانتینر - قابلیت محاصبه ی حمل و نقل به صورت لحظه ای برای هر نقطه از جهان - ۳ زبانه - دارای 4 پنل با دسترسی های داینامیک (مدیریت – کارخانه (تولیدکننده )-کاربر - حمل و نقل) - مزایده - خرید کانتیری برای هر انبار از هر کارخانه یا فروشنده ظاهر صفحه ی اصلی ،ظاهر منو ، ظاهر تمامی دستبندی های محصولات حتی داینامیک و قابل تغییر می باشد. درحال حاظر به دلیل وسعت،پروژه در حال تست بین چند کارخانه و فروشنده میباشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
فروشگاه b2b علاءالدین
توسط emadakhtari در تاریخ 20 آذر 1398
- فروشگاه اینترنیتی بی تو بی به صورت کانتینری - قابلیت محاصبه آنی اندازه و وزن کالا برای هر کانتینر - قابلیت محاصبه ی حمل و نقل به صورت لحظه ای برای هر نقطه از جهان - ۳ زبانه - دارای 4 پنل با دسترسی های داینامیک (مدیریت – کارخانه (تولیدکننده )-کاربر - حمل و نقل) - مزایده - خرید کانتیری برای هر انبار از هر کارخانه یا فروشنده ظاهر صفحه ی اصلی ،ظاهر منو ، ظاهر تمامی دستبندی های محصولات حتی داینامیک و قابل تغییر می باشد. درحال حاظر به دلیل وسعت،پروژه در حال تست بین چند کارخانه و فروشنده میباشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
24
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر emadakhtari