زبان دات کام
توسط er8h در تاریخ 17 مرداد 98
زبان دات کام
پیاده‌سازی دو زبانه آموزش زبان zaban.com با استفاده از React, Redux, Material-UI
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
زبان دات کام
توسط er8h در تاریخ 17 مرداد 1398
پیاده‌سازی دو زبانه آموزش زبان zaban.com با استفاده از React, Redux, Material-UI
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
52
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر er8h