طراحی لوگو برای فروشگاه روسری
توسط erfanyk در تاریخ 21 بهمن 99
طراحی لوگو برای فروشگاه روسری
طراحی لوگو برای برند فرشگاه اینترنتی Nikara Scarf در قسمت طراحی R ، از فعالیت این فروشگاه (فروش روسری) الهام گرفته شده است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو برای فروشگاه روسری
توسط erfanyk در تاریخ 21 بهمن 1399
طراحی لوگو برای برند فرشگاه اینترنتی Nikara Scarf در قسمت طراحی R ، از فعالیت این فروشگاه (فروش روسری) الهام گرفته شده است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
24
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر erfanyk