داشبورد تحلیلی صورت های مالی یک شرکت بورسی
توسط esalehi1 در تاریخ 17 خرداد 99
داشبورد تحلیلی صورت های مالی یک شرکت بورسی
ساخت این داشبورد دو هدف اصلی را دنبال میکرد: 1. نشان دادن فروش شرکت به تفکیک فصل و ماه که با کلیک کردن بر روی هر یک از ستون ها میتوان به فروش 3ماهه به تفکیک ماه دسترسی یافت 2. نشان دادن وضعیت نسبت های سود آوری شرکت در کنار دسترسی سریع و آسان به صورت سود و زیان - هر دو این اهداف به خوبی محقق شده و به آسانی میتوانبا تغییر سال و انتخاب سال مورد نظر به اطلاعات موزد نیاز در کمترین زمان ممکن و بیشترین دقت دست یافت. این داشبورد قابلیت بروزرسانی اطلاعات و نمایش بصورت ریل تایم را دارا میباشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
داشبورد تحلیلی صورت های مالی یک شرکت بورسی
توسط esalehi1 در تاریخ 17 خرداد 1399
ساخت این داشبورد دو هدف اصلی را دنبال میکرد: 1. نشان دادن فروش شرکت به تفکیک فصل و ماه که با کلیک کردن بر روی هر یک از ستون ها میتوان به فروش 3ماهه به تفکیک ماه دسترسی یافت 2. نشان دادن وضعیت نسبت های سود آوری شرکت در کنار دسترسی سریع و آسان به صورت سود و زیان - هر دو این اهداف به خوبی محقق شده و به آسانی میتوانبا تغییر سال و انتخاب سال مورد نظر به اطلاعات موزد نیاز در کمترین زمان ممکن و بیشترین دقت دست یافت. این داشبورد قابلیت بروزرسانی اطلاعات و نمایش بصورت ریل تایم را دارا میباشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
54
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر esalehi1