طراحی کامل سایت پوپک
توسط fanoosapps در تاریخ 27 مهر 99
طراحی کامل سایت پوپک
انجام تمامی مراحل طراحی سایت از قبیل طراحی رابط کاربری، طراحی تجربه کاربری، کدنویسی سمت کاربر و کدنویسی سمت سرور آدرس سایت: pupack.ir
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی کامل سایت پوپک
توسط fanoosapps در تاریخ 27 مهر 1399
انجام تمامی مراحل طراحی سایت از قبیل طراحی رابط کاربری، طراحی تجربه کاربری، کدنویسی سمت کاربر و کدنویسی سمت سرور آدرس سایت: pupack.ir
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
4
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر fanoosapps