Iran , Malāyer
كارشناسي زبان وادبيات فرانسه، كارشناسي مترجمي زبان انگليسي، كارشناسي ارشد زبان شناسي، دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دارنده ي مدرك گ...
آخرین فعالیت : امروز

15

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من
 • کارفرما, دی 1396
 • کارفرما, آذر 1396
 • همکاری بسیار عالی
  کارفرما, آبان 1396
 • کارفرما, آبان 1396
 • ایشان در کار خود بسیار حرفه ای هستند و صدایی بسیار گرم و زیبا دارند
  کارفرما, مهر 1396
 • همکاری بسیار عالی
  کارفرما, شهریور 1396
مشاهده بیشتر

1976

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
 • عضویت معمولی
  عضویت معمولی
  اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
  15 بهمن 1395