معمار و گرافیست خلاق

آرکا مهراز دانا مرداد 1394 - اسفند 1396 ( 2 سال )

طراح ارشد معماری داخلی و نما


آرپا پارس فروردین 1397 - مهر 1402 ( 5 سال )

ناظر معماری

بخش استخر ایران مال


کارشناسی ارشد

دانشگاه علم و صنعت

مهر 1394 - تیر 1397 ( 2 سال )


هنوز پروژه‌ای در پونیشا انجام نشده است