طراحی دمو اختصاصی استارتاپی
توسط fwebpro در تاریخ 04 دی 98
طراحی دمو اختصاصی استارتاپی
این دمو اختصاصی استارتاپی برای یک شرکت معروف وردپرسی برای یکز از قالب ها در طی یک پروژه در پونیشا ایده پردازی، طراحی و ساخته شده است.تجربه فوق العاده ای بود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی دمو اختصاصی استارتاپی
توسط fwebpro در تاریخ 04 دی 1398
این دمو اختصاصی استارتاپی برای یک شرکت معروف وردپرسی برای یکز از قالب ها در طی یک پروژه در پونیشا ایده پردازی، طراحی و ساخته شده است.تجربه فوق العاده ای بود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
36
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر fwebpro