نرم افزار اتوماسیون اداری مبین
توسط fwebpro در تاریخ 07 آبان 97
نرم افزار اتوماسیون اداری مبین
این نرم افزار اتوماسیون اداری و ثبت اطلاعات بنادر مبین هست که بنده افتخار طراحی و پیاده سازی ui/ux این نرم افزار رو داشتم همچنین ایکون های استفاده شده در کار توسط بنده بصورت Web font طراحی و پیاده سازی اختصاصی شده است.نرم افزار با asp.net نوشته شده و frontend این کار نرم افزار رو بنده کار کردم در همین سایت پونیشا و صفحه ای که بارگذاری شده صفحه داشبورد این نرم افزار می باشد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نرم افزار اتوماسیون اداری مبین
توسط fwebpro در تاریخ 07 آبان 1397
این نرم افزار اتوماسیون اداری و ثبت اطلاعات بنادر مبین هست که بنده افتخار طراحی و پیاده سازی ui/ux این نرم افزار رو داشتم همچنین ایکون های استفاده شده در کار توسط بنده بصورت Web font طراحی و پیاده سازی اختصاصی شده است.نرم افزار با asp.net نوشته شده و frontend این کار نرم افزار رو بنده کار کردم در همین سایت پونیشا و صفحه ای که بارگذاری شده صفحه داشبورد این نرم افزار می باشد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
9
173
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر fwebpro