ساخت بنر نمایشگاهی
توسط ghazalepaeezi در تاریخ 18 آبان 98
ساخت بنر نمایشگاهی
ساخت بنر در ابعاد بزرگ و دارای هماهنگی و ست بنر های طراحی شده در ابعاد و کیفیت بسیار بالا بوده و پوشانندگی دیوار استفاده میگردد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ساخت بنر نمایشگاهی
توسط ghazalepaeezi در تاریخ 18 آبان 1398
ساخت بنر در ابعاد بزرگ و دارای هماهنگی و ست بنر های طراحی شده در ابعاد و کیفیت بسیار بالا بوده و پوشانندگی دیوار استفاده میگردد.
مهارت های استفاده شده
6
27
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر ghazalepaeezi