گروه هنری G plus و تمام !

جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : مجرد