گیف متحرک جهت استفاده در وب سایت
توسط hadisjdpr1997 در تاریخ 19 فروردین 00
گیف متحرک جهت استفاده در وب سایت
این نمونه در ایلاستریتور ساخته و در اقتراقکتس انیمیتش کردم.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
گیف متحرک جهت استفاده در وب سایت
توسط hadisjdpr1997 در تاریخ 19 فروردین 1400
این نمونه در ایلاستریتور ساخته و در اقتراقکتس انیمیتش کردم.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
6
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر hadisjdpr1997