درگاه پرداخت بیت کوین، اتریوم و لایت کوین
توسط hamidreza.num2 در تاریخ 21 آبان 97
درگاه پرداخت بیت کوین، اتریوم و لایت کوین
یک برنامه کامل برای درگاه پرداخت که سه کوین را ساپورت میکند و میتوان برای هر مشتری یک والت ایجاد کرد و به محض پرداخت از سوی مشتری سیستم مطلع میشود و حساب کاربر را شارژ میکند و همچنین قابلیت پرداخت به مشتریان را دارا میباشد. برای امنیت بیشتر مدیریت والت ها هم به صورت هات و هم به صورت کولد میباشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
درگاه پرداخت بیت کوین، اتریوم و لایت کوین
توسط hamidreza.num2 در تاریخ 21 آبان 1397
یک برنامه کامل برای درگاه پرداخت که سه کوین را ساپورت میکند و میتوان برای هر مشتری یک والت ایجاد کرد و به محض پرداخت از سوی مشتری سیستم مطلع میشود و حساب کاربر را شارژ میکند و همچنین قابلیت پرداخت به مشتریان را دارا میباشد. برای امنیت بیشتر مدیریت والت ها هم به صورت هات و هم به صورت کولد میباشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
446
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر hamidreza.num2