Iran , Tehran
خلاصه براتون بگم که دو سه ساله حرفه ای ترجمه میکنم، متون عمومی، مدیریت، اقتصاد، بازاریابی، روانشناسی، صنایع، مواد و متالورژی، رمان، زیرنویس.
آخرین فعالیت : امروز

27

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من
مشاهده بیشتر

2526

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت برنزی
    عضویت برنزی
    اعضای برنزی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت برنزی می‌گیرند و می‌توانند 60 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    16 اردیبهشت 1397