• فردی بسیار پیگیر و دقیق هستند. با اینکه ترجمه بسیار تخصصی بود، به بهترین نحو انجام دادند و مسئولیت پذیریشون بی نظیر بود. کار رو حتما با این عزیز ادامه میدم و به کارفرماها پیشنهاد میکنم که حتما در کارهاشون ایشون رو در اولویت قرار بدن.
    08 شهریور 1395