نمونه اولیه پوسترهای متن محور
توسط hoseinnikiii در تاریخ 09 تیر 98
نمونه اولیه پوسترهای متن محور
این پوستر قرار بود برای یه اجلاس خصوصی تو واشنگتن باشه که کنسل شد و پروژه کامل نشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نمونه اولیه پوسترهای متن محور
توسط hoseinnikiii در تاریخ 09 تیر 1398
این پوستر قرار بود برای یه اجلاس خصوصی تو واشنگتن باشه که کنسل شد و پروژه کامل نشد.
مهارت های استفاده شده
2
30
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر hoseinnikiii